mandag 7. oktober 2013

Bloggaksjon: Ikke gi fastleger rett til å reservere seg mot abort!

Man har lov å mene hva man vil om abort og prevensjon. men jeg mener at som lege bør man ikke kunne la sin private oppfatning av spørsmålet gjenspeile den helsehjelpen en kvinne mottar i Norge.

Derfor tilslutter jeg  meg bloggaksjonen "Ikke gi fastleger rett til å reservere seg mot abort".

Når man står overfor et av livets vanskeligste valg, skal man møtes med proffesjonalisme og ikke fordommer av fastlegen sin!
Nå har jeg sendt Susanne Kaluzas brev til politikerne, og håper de stemmer mot forslaget.

3 kommentarer:

 1. Overaskende mange politikere har svart meg på eposten jeg sendte vedr dette!
  SV og Arbeiderpartiet er helt tydelig mot forslaget.

  SvarSlett
 2. Høyre sier blandt annet dette:
  Etter at Legeforeningen i sommer ble enige om å støtte en form for reservasjonsmulighet – lokalt vurdert, og uten at det går på bekostning av pasientene – talte det for at også vi vurderte om det var mulig å finne en god løsning. Det tror vi det er. Lokale hensyn betyr i praksis at det i noen kommuner og områder er lite realistisk at det er aktuelt å innvilge noen leger reservasjonsrett, fordi det vil gå på bekostning av pasientenes tilgang til tjenester. Da unngår man situasjonen med 15-åringen som nevnes i brevet.

  Åpenhet om dette må innebære at både kommuner som utsteder fastlegehjemler, og pasienter som velger fastlege, skal vite hva de kan forvente av en lege. Det betyr at ingen skal måtte oppleve å bli avvist av legen etter å ha åpnet seg om den vanskelige situasjon det kan være å ønske seg en abort. Informasjonen om leger som har brukt reservasjonsmuligheten skal være åpen og tilgjengelig. Både for de som allerede har en fastlege og de som velger en ny.

  SvarSlett
 3. Krf fremherver dette :
  Så mener jeg også at dette er et viktig prinsipielt spørsmål. Det er ikke greit å overkjøre noens samvittighet. Når den Norske legeforening er kommet til dette standpunktet er det fordi de (og jeg) mener det er et gode at helsepersonell tar etiske valg og betenkninger og ikke vil overkjøre disse. Vi vet også at det kan komme aktiv dødshjelp på et eller annet tidspunkt, og da er også dette en ventil for å hindre at man må utføre det. Eller mener du at man skal tvinge leger også til dette? Det er uansett også bare et lite mindretall av legene som benytter seg av denne retten (ca 200 av 5000), men det gjør den ikke noe mindre viktig. For noen av disse handler dette om et være eller ikke være for legepraksisen.

  SvarSlett