tirsdag 1. september 2009

Et friskt samfunn?

I Danmark er det aktuelt nå å tilby muligheten for å "frasortere" fostre med anlegg for psykiske lidelser. Dvs. de mener å ha teknologien som muliggjør dette, så skal det "bare" taes stilling til om dette er etisk forsvarlig.
Så vidt jeg har forstått er det fortsatt usikkerhet rundt hvor stor rolle henholdsvis arv og miljø har for utvikling og debut av psykisk sykdom. Meg bekjent kan man ha anlegg for dette, men unngå å bli syk vha. en trygg og forutsigbar barndom uten traumer, mens man motsatt kan være genetisk frisk men på tross av dette utvikle psykiske lidelser.
I nyheten kan vi lese at en begrunnelse for å tilby denne sorteringen er at mennesker som eksempelvis er skizofrene da kan bli gravide, ta abort dersom barnet deler den syke forelders gener og beholde barnet dersom det i utgangspunktet er friskt.

Fantastisk plan! La oss med fullt overlegg plassere friske, uskyldige barn hos skizofrene foreldre, så får vi i det minste bevist en gang for alle at miljøfaktorer alene kan gjøre mennesker psykisk syke. Da vil vi vite at disse barna i utgangspunktet var psykisk frisk, noe som gjør det veldig enkelt om 20 år å se hvor stor andel av disse barna som alikevel ble skizofrene!

Om de i beste fall ikke selv blir skizofrene, så gjør det nok noe med et barns virkelighetsfornemmelse og sosiale liv når ens foreldre feks. har storhetsforestillinger, er paranoide, hører stemmer eller til og med har flere personligheter...

Lykke til til forskerne som har brukt årevis og mange millioner på å utvikle denne storslåtte metoden for å engang i fremtiden ha et psykisk friskt folkeslag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar