fredag 4. september 2009

basale behov

Det er et kjent uttrykk at "jo mindre du har jo mer vil du ha". Når uttrykket brukes er det ofte snakk om penger, eller andre materielle goder. Det er tydeligvis det som er viktigst for folk flest. Dvs. det er det viktigste så lenge alle primær behov er oppfylt... For meg har de siste månedene med manglende og avbrutt søvn, fått meg til å forbinde dette uttrykket med kun det. Søvn. Endelig har jeg da fått merket på min egen kropp hvor korrekt Maslows behovspyramide er! Det eneste jeg klarer å tenke på er at jeg er trøtt.
Da er det lett å dra paralleller til barnas arbeidsdag som skoleelev, og hvor vanskelig det er for dem å tilegne seg lærdom, både faglig og sosialt, når de møter til time uten tilstrekkelig søvn, frokost og uten matpakke i skolesekken. Med paralleller til det forestående valget er det interressant å se hvem som prøver å skyve dette ansvaret, også, over på lærere og stat, og hvem som prøver å fortelle oss at "noe må strengt tatt foreldrene selv ta ansvar for".
Med gratis skolemat får selvsagt barna mat i kroppen, men er det rett at skolen skal oppfylle barnas primærbehov? Skal ikke foreldrene ta den jobben og la lærere gjøre det de er ansatt for?
Det er faktisk en menneskerettighet å få oppfyllt alle primærbehov, og det er statens jobb å overta dette ansvaret for foreldre som ikke har mulighet til å oppfylle sine barns behov. Dvs at det, etter min mening må være en direkte ansvarfraskrivelse, for å ikke si forsømmelse, når foreldre vil skyve ansvaret for mat over på skole og stat...
Nei, la foreldre og lærere fokusere på og ta ansvar for hver sin jobb!

1 kommentar: